O kancelarii

artykul-ksiazki-2

W
WYKONUJĘ SAMODZIELNIE ZAWÓD RADCY PRAWNEGO OD LIPCA 2015 R.

w kancelarii położonej w centrum Poznania. W ramach prowadzonej działalności świadczę pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, w szczególności prawa budowalnego i zagospodarowania przestrzennego, oraz podatkowego, poprzez bieżące doradztwo w poszczególnych sprawach, sporządzanie opinii i informacji prawnych oraz reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.
Szczegółowa oferta kancelarii znajduje się w zakładce obszary praktyki.

K
KANCELARIA OFERUJE

dziennik-ustaw

kompleksowe, nowatorskie i praktyczne podejście do prowadzonych spraw. Zapraszam do współpracy zarówno przedsiębiorców, szukających wsparcia i pomocy w swoich przedsięwzięciach biznesowych, jak również klientów indywidualnych, chcących sprawdzić proponowane warunki umowy, zabezpieczyć w odpowiedni sposób swoich następców lub dochodzić przed sądem swoich praw. Każdy przedstawiony problem będzie analizowany 
i rozwiązany indywidualnie oraz z należytą starannością. W celu nawiązaniu współpracy zapraszam na spotkanie w siedzibie kancelarii (patrz zakładka „kontakt”).
Oprócz kontaktu osobistego i telefonicznego w toku prowadzonych postępowań istnieje możliwość elektronicznego monitorowana stanu powierzonej sprawy, bieżącego dostępu do redagowanej przez kancelarię i otrzymywanej od strony przeciwnej korespondencji (pism procesowych, zobowiązań Sądu).
W ramach prowadzonej działalności współpracuję ze specjalistycznymi kancelariami adwokackimi, radcowskimi i notarialnymi, zapewniając możliwie najszerszą ochronę prawną.

orzecznictwoZa świadczone usługi wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo na wstępie współpracy 
i zależy od zakresu zlecenia oraz stopnia jego skomplikowania. Co do zasady przyjęte są dwa modele ustalania wynagrodzenia:
– ryczałtowe, obejmujące stałą stawkę za świadczoną pomocy prawną;
– godzinowe, polegające na ustaleniu stawki za każdą rozpoczętą godzinę i późniejszym rozliczaniu na podstawie sporządzony zestawień.
W indywidualnych przypadkach strony mogą uzgodnić odmienne zasady ustalania wynagrodzenia.

O mnie

J
Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ukończyłem studia obroną pracy magisterskiej pisanej w Katedrze Teorii i Filozofii pod kierownictwem obecnego członka Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz. Od 2012 r. jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, od lipca 2015 r. jako radca prawny. W 2016 r. ukończyłem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu studia podyplomowe „Podatki i doradztwo podatkowe”. Posługuję się biegle językiem angielskim oraz komunikatywnie językiem niemieckim.

K
Kilkuletnie doświadczenie zawodowe

zdobywałem w poznańskich kancelariach radcowskich, jako pełnomocnik w postępowaniach cywilnych i karnych (reprezentując pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego), sporządzając umowy z zakresu prawa cywilnego 
i gospodarczego, czy doradzając podmiotom z branży budowlanej. Dotychczasowa praktyka w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych pozwala na skutecznie prowadzenie postępowań o zapłatę wynagrodzenia umownego, odszkodowania, o stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu, ochronę naruszonego posiadania czy prawa własności, a także postępowań wywołanych skargą do sądu administracyjnego.

Z
Zgodnie z ustawą o radcach prawnych posiadam polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej.